خدماتی برتر

مهاجرتی امن تر

خدمات درسا گروپ

گروه سرمایه گذاری درسا همواره کوشیده است همراه تیمی متخصص در تمام زمینه های سرمایه گذاری ، ثبت شرکت و پذیرش تحصیلی راهنمای شما باشد.

صفر تا صد اخذ اقامت قبرس شمالی

اقامت قبرس شمالی را میتوان از طرق سرمایه گذاری در زمینه ملک و تجارت ، ثبت شرکت و پذیرش تحصیلی دریافت کرد.

تیم متخصص درسا در تمامی مراحل اخذ اقامت خود و خانواده تان در کنارتان خواهد بود.

بیمه